the "c" word
19. Sweden. Queer. I like girls, red wine, sad music and cigarettes.
No fucking follow for follow, I'm neither pale nor Soft Grunge. I just fucking post whatever the fuck I feel like. Any questions? No? Good. Now fuck off.

Home Theme Ask me about stuff Submit My face Personal shit FAQ
Anonymous asked: Jag vill berätta för mina föräldrar om mina självmordstankar men jag vet inte hur, några tips? kram på dig moa du är vacker och bra och jag är glad att du hittat någon du tkr om, du förtjänar det bästa av allt


Answer:

Sätt dig ned med dina föräldrar och säg det rakt ut. Försök inte att släta över på något vis. Det är väldigt seriöst att ha självmordstankar. Får du någon hjälp? Terapeut eller dylikt?
Tack, fina du. Lycka till med allt. Det är bara att kontakta mig om du behöver prata. Kram

allanbabe asked: du är jättejättebra, och jag hoppas att du är lycklig med din karl; du förtjänar att må så bra som man kan!


Answer:

Tack, min finaste Alice.

(via solacity)

I will never not reblog this

(via nuedvixx)

(Source: anachronica, via g-ccii)

if you consider a woman
less pure after you’ve touched her
maybe you should take a look at your hands

eat me the fuck out basically

(Source: gebeine, via victoriashaunting)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter